สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ห้องรัตนไมตรี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่อาสาสมัครชาวจีนจำนวน 15 คน ที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน-11 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 44 คน ประกอบด้วยผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และผู้แทน พร้อมด้วยแขกของผู้เข้ารับพระราชทาน
ผู้ช่วยทูตทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ

การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเวลา 10.30 น. เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธี จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย คำนับธงชาติไทย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น พิธีกรกล่าวคำประกาศเกียรติคุณ และผู้รับพระราชทานและผู้แทนจำนวน 15 คน เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามลำดับ ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมพิธีถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

อาสาสมัครชาวจีนทั้ง 15 คน จากมูลนิธิ Beijing Peaceland Foundation และองค์กร Green Boat Emergency Rescue ได้เดินทางไปยังพื้นที่ถ้าหลวง-ขุนน้ำนางนอนด้วยตนเองอย่างไม่รีรอพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อสนับสนุนภารกิจของทีมค้นหาจากทั่วโลก สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นและความห่วงใยดุจเครือญาติระหว่างไทยและจีน ที่ช่วยเหลือกัน
ในยามทุกข์ยาก ความกล้าหาญและความเสียสละของอาสาสมัครทุกคนนับเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยและชาวโลก และจะถูกจารึกจดจำตลอดไป

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕