สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดงานวันอาเซียนในโอกาสครบรอบ 53 ปีการก่อตั้งอาเซียน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดงานวันอาเซียนในโอกาสครบรอบ 53 ปีการก่อตั้งอาเซียน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปักกิ่ง (ASEAN Committee in Beijing: ACB) ช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ได้จัดงานวันอาเซียนเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 53 ปี การก่อตั้งอาเซียน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปักกิ่ง พิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นเสาและบรรเลงเพลงอาเซียน (ASEAN Anthem) การกล่าวสุนทรพจน์โดยนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และนายเฉิน เสี่ยวตง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน และงานเลี้ยงรับรอง นอกจากนี้ ศูนย์อาเซียน-จีน (ASEAN-China Center) ยังได้จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายสถานที่สำคัญในประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมได้ระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2563 ที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศจีน รวมถึงเลขาธิการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาเซียน-จีน

 

 

 

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕