สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานวันชาติ และงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานวันชาติ และงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2555 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดงานวันชาติขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม Ritz-Carlton กรุงปักกิ่ง โดยระหว่างเวลา 18.00 – 19.30 น. เป็นงานสำหรับแขกผู้มีเกียรติฝ่ายจีนและต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานที่สำคัญ ได้แก่ นางฟู่ หยิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ซึ่งดูแลกิจการด้านภูมิภาคเอเชีย เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศสำคัญอื่น ๆ รวมทั้งอดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยหลายท่าน รวมกว่า 800 คน โดยเมื่อถึงเวลาเริ่มพิธีการนั้น นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นบนเวที เพื่อกล่าว สุนทรพจน์ และเชิญชวนร่วมดื่มถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสุขภาพของประธานาธิบดีจีน และเพื่อความสัมพันธ์ไทย-จีนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป ตามด้วยวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติจีนตามลำดับ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศจีนร่วมเป็นเกียรติดื่มถวายพระพรด้วย ต่อจากนั้น ระหว่างเวลา 20.00 – 22.00 น. เป็นกิจกรรมสำหรับชุมชนไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว รวมทั้งคนไทยที่พำนักอยู่ ณ กรุงปักกิ่ง รวมกว่า 400 คน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ และร้องเพลงสดุดีมหาราชาโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ในระหว่างงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญวงดนตรีสุนทราภรณ์มาบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ และคณะนาฏศิลป์จากคณะบัณฑิตพัฒนศิลป์มาแสดงศิลปะการแสดงของไทย ให้แขกผู้มีเกียรติฝ่ายจีนและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนไทยได้รับชมและรับฟังภายในงานด้วย ซึ่งงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทุกประการ ภายหลังจากงานเสร็จสิ้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบข้าวหอมมะลิไทยให้แก่แขกที่มาร่วมงานวันชาติโดยทั่วถึง โดยบรรจุอยู่ในกล่องผ้าไหมสวยงาม รวมทั้งข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษและจีน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิของไทยด้วย

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ