สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓  

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองชุมชนไทยในกรุงปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๒๐๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย พนักงานของรัฐ พร้อมคู่สมรส ภาคเอกชนไทยในจีน และคนไทยที่พำนักในกรุงปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียง

  

เวลา ๑๑.๓๐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และผู้เข้าร่วมงานได้ยืนถวายความเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถวายราชสดุดีฯ และนำผู้เข้าร่วมงานชมวิดีทัศน์เทิดพระเกียรติ “เส้นทางแห่งความสุข” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย

  

ในโอกาสสำคัญนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องรัตนไมตรี เพื่อให้ประชาชนชาวไทยในต่างประเทศได้รับทราบแนวพระราชดำริด้านการพัฒนา สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และเพื่อปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนกเพื่อสร้างความผาสุกสถาพรให้แก่อาณาประชาราษฎร์ใต้ร่มพระบารมี

  

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงสินค้าและบริการของไทย การให้คำปรึกษา
ด้านการศึกษา การจัดเลี้ยงอาหารไทย การจัดกิจกรรมประดิษฐ์ยาดมและบุหงา ตลอดจนการให้บริการด้านกงสุล
ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน

   

  

  

 

 

นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติออนไลน์บนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้คณะทูตานุทูตในกรุงปักกิ่งเข้าร่วมชมด้วย

  

   

 

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ