สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดการประชุม ASEAN Committee in Beijing (ACB)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดการประชุม ASEAN Committee in Beijing (ACB)

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานจัดการประชุม ASEAN Committee in Beijing (ACB) เพื่อส่งมอบการเป็นประธาน ACB ให้กับเวียดนามสำหรับช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 โดยมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมที่ประชุมได้หารือถึงผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการความสัมพันธ์อาเซียน-จีน และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีน โดยไทยได้เป็นประธานจัดการประชุม ACB ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 แล้ว 3 ครั้ง รวมทั้งได้จัดงานเพื่อเฉลิมฉลองวันอาเซียน และการประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับคู่เจรจาและภาคีภายนอกอื่น ๆ

 

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง