สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องรัตนไมตรี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการ ทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรสรวม 50 คน เข้าร่วมด้วย

การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเวลา 15.00 น. เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประธานได้กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและนำข้าราชการทีมประเทศไทยถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในโอกาสสำคัญดังกล่าว

จากนั้น ประธานได้นำข้าราชการทีมประเทศไทยประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นำร้องเพลงสดุดีมหาราชาพร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลร่วมกัน

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕