สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 86 พรรษา

สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 86 พรรษา

      เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา และงานเทศกาลไทย ประจำปี 2556 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม JW Marriott กรุงปักกิ่ง

      เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 56 เวลา 18.00 – 22.00 สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 86 พรรษา โดยในช่วงแรก ระหว่างเวลา 17.00 น. – 20.30 น. เป็นช่วงแขกต่างประเทศ โดยมีแขกเกียรติยศของฝ่ายจีน ได้แก่ นายเซี่ย หังเซิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศสำคัญอื่น ๆ รวมทั้งอดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยหลายท่าน

      นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับมิตรภาพไทย – จีน ที่มียาวนาน อย่างรอบด้านและลึกซึ้ง ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากพระบรมวงวงศานุวงศ์ทุกพรงองค์ ตลอดจนผู้นำของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ไทย – จีน ที่ดีมีส่วนส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และเชิญชวนร่วมแขกผู้มีเกียรติประมาณ 800 คน ร่วมดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสุขภาพของประธานาธิบดีจีน และเพื่อความสัมพันธ์ไทย – จีนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป จากนั้น วงดนตรี (ผสมเครื่องดนตรีไทย ได้แก่ ระนาด โปงลาง และพิณไทย) ได้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติจีนตามลำดับ นอกจากนี้ ในงานยังมีการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทยโดยคณะคิดบวกสิปป์ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบข้าวหอทมะลิไทย ตำราอาหารไทย “Secrets to Thai Cooking” ซึ่งได้แปลเป็นภาษาจีน และนิตยสาร “Lookwe” ฉบับ Amazing Thailand ซึ่งได้จัดทำเป็นพิเศษสำหรับโอกาสนี้ให้แก่แขกที่มาร่วมงาน

      ต่อจากนั้น ระหว่างเวลา 20.30 – 23.00 น. เป็นกิจกรรมสำหรับชุมชนชาวไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว ตลอดจนคนไทยและนักศึกษาไทยที่พำนักอยู่ ณ กรุงปักกิ่งและมณฑลใกล้เคียง รวมกว่า 400 คน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลฯ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสุดดีมหาราชาโดยพร้อมเพรียงกัน

      การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทุกประการ

SHARE