สภาธุรกิจจีน-อาเซียน บริจาคหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้นให้แก่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

สภาธุรกิจจีน-อาเซียน บริจาคหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้นให้แก่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เป็นประธานรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น จากนาย Xu Ningning ประธานสภาธุรกิจจีน-อาเซียน (China-ASEAN Business Council) ซึ่ง Guangzhou Infinite Capital Holding Company เป็นผู้สนับสนุนหน้ากากจำนวนดังกล่าว โดยมี นาง Jennifer Liu เลขาธิการสภาธุรกิจฯ นาย Ma Haiming Business Manager ผู้แทน Guangzhou Infinite Capital Holding Company และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

SHARE