สมาคมนักเรียนไทยในปักกิ่งจัดงานวันลอยกระทง

สมาคมนักเรียนไทยในปักกิ่งจัดงานวันลอยกระทง

    เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เวลา 17.30 – 22.00 น. สมาคมนักเรียนไทยในกรุงปักกิ่งได้จัดงานลอยกระทง ที่ร้านอาหารไทย

สร้อยสุวรรณมาลา (Jin Lian Hua) ในโอกาสนี้ นายรัฐกิจ มานะทัต เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายวราวุธ ชูวิรัช อัครราชทูต และข้าราชการของ สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และยังร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ และการร้องเพลงไทยของนักศึกษาต่างชาติด้วย

    ทั้งนี้ สมาคมนักเรียนไทยมิได้จัดงานลอยกระทงในปี 2550 และ 2551 เนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสม ดังนั้นในปีนี้

สมาคมนักเรียนไทยในกรุงปักกิ่ง โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะฟื้นฟูการจัดงานลอยกระทงขึ้นมาอีกครั้ง และการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยสมาคมฯ ได้จำหน่ายบัตรล่วงหน้า

ซึ่งบัตรจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว และผู้เข้าร่วมงานมากกว่าร้อยละ 50 เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในกรุงปักกิ่ง ซึ่งต่าง

กระตือรือร้นและเต็มใจมาร่วมงาน เพราะแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นก็ตาม แต่ยังมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

    การจัดงานลอยกระทงในปีนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสลิ้มลองรสชาติของอาหารไทยประเภทต่าง ๆ อาทิ ไก่ห่อใบเตย ลาบหมู ปอเปี๊ยะทอด ต้มยำแล้ว (ความอร่อยพิสูจน์ได้จากการที่พ่อครัวคนเก่งต้องทำอาหารมาเติมอยู่ตลอดเวลา) กิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของงานในครั้งนี้ คือ การจัดประกวดนางนพมาศ ซึ่งมีนักศึกษาชาวจีนเข้าร่วมการประกวดด้วยและผู้เข้าประกวดทุกคนได้แสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งการร้องเพลง การแสดงมวยจีน การแสดงรำโขน และการฟ้อนเทียน ซึ่งสร้างความประทับใจผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักยังสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดด้วย เนื่องจากเจ้าของร้านอาหารไทยซึ่งให้สถานที่ในการจัดงานได้แสดงความประสงค์ที่จะจ้างนักศึกษามาทำการแสดงที่ร้านในโอกาสพิเศษด้วย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ถือว่า เป็นโอกาสอันดีของน้อง ๆ นักศึกษาที่มาศึกษาต่อในจีนที่สามารถนำความรู้ความสามารถพิเศษของตนเองมาใช้ และหวังว่าการจัดงานลอยกระทงในปีหน้าจะสร้างความประทับใจและน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าการจัดงานในปีนี้

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ