สมาคมพุทธศาสนาแห่งชาติจีนบริจาคเงิน 7 แสนหยวนให้แก่ “องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก” และ “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

สมาคมพุทธศาสนาแห่งชาติจีนบริจาคเงิน 7 แสนหยวนให้แก่ “องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก” และ “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

      เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 นายวราวุธ ชูวิรัช อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและคณะได้เดินทางเข้าร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาคซึ่งจัดโดยสมาคมพุทธศาสนาแห่งชาติจีนที่วัดกว่างจี้ กรุงปักกิ่ง

      กิจกรรมการบริจาคครั้งนี้ได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 7 แสนหยวน โดยแบ่งเป็นสมาคมพุทธศาสนา ณ นครเซี่ยงไฮ้บริจาค 2 แสนหยวน และสมาคมพุทธศาสนา ณ นครหางโจวบริจาค 5 แสนหยวน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งเงินบริจาคต่อไปให้“องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก” ที่กรุงเทพ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมในประเทศไทยเช่นกัน

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ