สอท. ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะเยาวชน Little Journalists’ Club of Hebei Radio & Television จากมณฑลเหอเป่ย

สอท. ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะเยาวชน Little Journalists’ Club of Hebei Radio & Television จากมณฑลเหอเป่ย

ข่าวสาระนิเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

 

*****************************************

สอท. ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะเยาวชน Little Journalists’ Club of Hebei Radio & Television จากมณฑลเหอเป่ย เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2561 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยคณะเยาวชนได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยในภาพรวม และตอบคำถามเพื่อรับของรางวัล นอกจากนี้ ยังได้ชิมขนมไทย พร้อมทั้งชมและฝึกรำไทยด้วย สร้างความสนุกสนานและประทับใจแก่คณะเยาวชนเป็นอย่างมาก   

                                                  
       
       
       
       
       
       
                                                   

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕