สารอวยพรจากเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 39 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

สารอวยพรจากเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 39 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

ประเทศไทยและจีนมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมายาวนาน เมื่อกาลเวลา ผ่านไป ก็ยิ่งพัฒนาลึกซึ้งมากขึ้น โดยเฉพาะในระดับประชาชน ที่ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของความสัมพันธ์ระดับรัฐ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 ประเทศทั้งสองได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ บนพื้นฐานของความเสมอภาคและความร่วมมือช่วยเหลือกันและกันอย่างใกล้ชิด

นับแต่นั้นมา จนปัจจุบัน เป็นเวลา 39 ปีแล้ว ที่ไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร ความสัมพันธ์ไทย-จีนมีแต่คงพัฒนายิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไทยและจีนไว้วางใจซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของมิตรภาพที่เสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ไม่ว่าจะในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมดังคำกล่าวที่ว่า “ไทย-จีน ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” ล่าสุด ไทยและจีนได้ปรับระดับความสัมพันธ์เป็น “หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” อันแสดงถึงมิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นของทั้งสองประเทศ

ในโอกาสที่วันนี้เป็นวันครบรอบ 39 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน ผมขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้มิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีน ยั่งยืนสถาพรตลอดกาลนาน และดำเนินไปสู่อนาคตความสัมพันธ์ที่พัฒนาก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

                                                                                                                               นายวิบูลย์ คูสกุล

                                                                                      เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

                                                                                                                               1 กรกฎาคม 2557

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศล ประจำปี 2565และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา