สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สาธารณรัฐประชาชนจีน

สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สาธารณรัฐประชาชนจีน

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มีสารแสดงความยินดี ดังนี้

๑. สารจากนายกรัฐมนตรีถึงนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน

Excellency,

      On behalf of the Royal Thai Government and the people of Thailand, it gives me great pleasure to extend my heartfelt congratulations and best wishes to you and, through you, to the Government and the people of the People’s Republic of China, on the auspicious occasion of the 40th anniversary of the establishment of diplomatic relations between our two countries on 1 July 2015.

      Thailand and China have enjoyed a very close and cordial relationship, based on the solid foundation and deep bonds of affinity and cultural ties rooted since time immemorial. Over the past 40 years, our diplomatic ties and cooperation have expanded and evolved into the establishment of Comprehensive Strategic Cooperative Partnership. I am pleased to note that the public and private sectors as well as civil society organizations of our two nations plan to co-organize a series of commemorative activities and events.

      I am very glad to see that our two governments share the aspiration to further enhance our multidimensional cooperation, which not only benefits the livelihoods of our peoples, but also contributes to the stability and prosperity in the region and beyond.

      In this spirit, I wish to reaffirm my determination to work closely with Your Excellency to further advance and deepen our bilateral relations for our future generations.

      Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

                                                           

                                                         General (Ret.) Prayut Chan-o-cha
                                                           Prime Minister of the Kingdom of Thailand

๒. สารจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Excellency,

      I wish to extend to Your Excellency my sincere congratulations and best wishes on the auspicious occasion of the 40th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Kingdom of Thailand and the People’s Republic of China.

      It is well noted that our two countries have long cherished deeply rooted cultural and historical ties for several centuries. But since the establishment of our diplomatic relations, our cordial relations and friendly cooperation have continued to grow from strength to strength and have evolved into our significant Comprehensive Strategic Cooperative Partnership.

      On this year special occasion, I wish to reiterate my earnest desire to work closely with Your Excellency to further strengthen our friendship and cooperation. The series of commemorative events and activities, individually or co-organized by the government agencies and private sectors on both sides, will lay a solid foundation for the growth of our relationship which will definitely continue to be enjoyed by our future generations.

      Last but not least, our close diplomatic ties have also strengthened our amicable and constructive cooperation in regional frameworks, particularly the GMS, AIIB, ACD, APEC, ASEM, ARF and ASEAN. These cooperation frameworks are instrumental to promoting regional stability, prosperity and connectivity, thereby contributing to trade, investment and tourism for the benefits of the peoples of our two countries and of the region as a whole.

      Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

                                                                  

                                                                 General Tanasak Patimapragorn

                                                                    Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs

                                                                    of the Kingdom of Thailand 

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ