สำนักงานผู้ช่วยทหารไทยประจำกรุงปักกิ่งได้จัดงานเลี้ยงรับรองงานวันกองทัพไทยประจำปี 2553

สำนักงานผู้ช่วยทหารไทยประจำกรุงปักกิ่งได้จัดงานเลี้ยงรับรองงานวันกองทัพไทยประจำปี 2553

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 เวลา 18.00 น.- 20.00 น. สำนักงานผู้ช่วยทหารไทยประจำกรุงปักกิ่งได้จัดงานเลี้ยงรับรองงานวันกองทัพไทยประจำปี 2553 ณ โรงแรม Kerry Center กรุงปักกิ่ง โดยได้เชิญ ฯพณฯ นายรัฐกิจ มานะทัต เอกอัคราชทูต เป็นเจ้าภาพเกียรติยศ และมีแขกเกียรติยศฝ่ายทหารจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ได้แก่ พล.ท. Wang Chaotian, Vice-Principal of National Defense University of China พล.ร.ต. Li Yunqing, Assistant Minister of the Logistic Department of the PLA Navy, พล.อ.ต.Wang Weining, Assistant Chief of the PLA Air Force เข้าร่วม นอกจากนี้ ยังมี เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในกรุงปักกิ่งพร้อมคู่สมรส ผู้ช่วยทูตทหาร รองผู้ช่วยทูตทหาร ผู้ช่วยทูตเหล่าทัพ และรองผู้ช่วยทูตเหล่าทัพต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง พร้อมคู่สมรส และข้าราชการของสถานทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งพร้องคู่สมรส ชาวไทย และนักธุรกิจไทยที่พำนักอยู่ในกรุงปักกิ่งเข้าร่วมด้วยประมาณ 250 คน

SHARE

ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง