หนังสือพิมพ์เหรินหมินรื่อเป้า (People’s Daily) จัดพิมพ์ภาคผนวกพิเศษเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-จีน ในโอกาส 40 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

หนังสือพิมพ์เหรินหมินรื่อเป้า (People’s Daily) จัดพิมพ์ภาคผนวกพิเศษเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-จีน ในโอกาส 40 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นวันครบรอบ 40 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้ร่วมมือกับหนังสือพิมพ์เหรินหมินรื่อเป้า จัดพิมพ์ภาคผนวกพิเศษเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-จีน ในหนังสือพิมพ์เหรินหมินรื่อเป้า ณ ฉบับประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดตามเว็บลิงค์

https://paper.people.com.cn/rmrb/html/2015-07/01/nbs.D110000renmrb_14.htm

SHARE