หน่วยงานในจีน 4 แห่ง ร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขไทย

หน่วยงานในจีน 4 แห่ง ร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขไทย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์การแพทย์จากผู้แทนของ 4 หน่วยงานในจีนเพื่อมอบให้แก่กระทรวงสาธารณสุขไทย ได้แก่ นาย Yu Nong เลขาธิการมูลนิธิ Beijing Minhe Foundation for International Exchanges นาย Gao Shuangjin รองประธาน Beijing NGO Network for International Exchanges นาย Ding Hong เจ้าหน้าที่โครงการ Beijing People’s Association for Friendship with Foreign Countries และ นาย Xue Zengyi เลขาธิการ Charoen Pokphand Charity Foundation โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งอุปกรณ์การแพทย์ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยจำนวน 79,000 ชิ้น    เสื้อคลุมจำนวน 1,760 ชุด ถุงคลุมรองเท้าจำนวน 1,680 คู่ เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

  

 

 

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรม ณ กำแพงเมืองจีน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ