อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวนายเจี่ย อี้หมิง ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวนายเจี่ย อี้หมิง ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทย

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 เอกอัคราชทูต ณ กรุงปักกิ่งนาย ธีรกุล นิยม เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทยให้แก่นายเจี่ย อี้หมิง อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว โดยเครื่องราชอิสริยากรณ์ดังกล่าว ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยกระทำความดีความชอบอันเป็นคุณูปการแก่ประเทศไทย ทั้งการส่งเสริมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและสนับสนุนทุนการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยอย่างยิ่ง

ที่มา : เว็ปไซด์ข่าวXiamen Wang (เว็ปไซด์ข่าวออนไลน์ของ นสพ.Xiamen Daily) ลว. 3 มี.ค. 2558

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง