อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวนายเจี่ย อี้หมิง ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวนายเจี่ย อี้หมิง ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทย

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 เอกอัคราชทูต ณ กรุงปักกิ่งนาย ธีรกุล นิยม เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทยให้แก่นายเจี่ย อี้หมิง อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว โดยเครื่องราชอิสริยากรณ์ดังกล่าว ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยกระทำความดีความชอบอันเป็นคุณูปการแก่ประเทศไทย ทั้งการส่งเสริมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและสนับสนุนทุนการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยอย่างยิ่ง

ที่มา : เว็ปไซด์ข่าวXiamen Wang (เว็ปไซด์ข่าวออนไลน์ของ นสพ.Xiamen Daily) ลว. 3 มี.ค. 2558

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕