ออท.เซเชลส์ เข้าพบ ออท.รัฐกิจ เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 53

ออท.เซเชลส์ เข้าพบ ออท.รัฐกิจ เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 53

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 ฯพณฯ นาย Philippe Le Gall เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซเชลส์ประจำประเทศไทย (ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง) ได้เข้าพบ ฯพณฯ รัฐกิจ มานะทัตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างไทยและเซเชลส์ ทั้งนี้ ไทยเป็นประเทศเป้าหมายการเดินทางที่สำคัญของชาวเซเชลส์ โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว (ชาวเซเชลส์เดินทางไปประเทศไทยปีละกว่า 2,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ตรวจสุขภาพ และซื้อของอุปโภคบริโภค ซึ่งร้อยละ 80 ของสินค้าอุปโภคบริโภคในเซเชลส์มาจากการนำเข้า) ทั้งนี้ เซเชลส์อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาที่จะเปิดให้สายการบินแห่งชาติ (Air Seychelles) เปิดเส้นทางบินเข้าประเทศไทยอีกครั้ง หลังจากที่ได้เคยยกเลิกไปก่อนหน้านี้ นอกเหนือจากความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราดังกล่าว เอกอัครราชทูต Philippe Le Gall ยังได้เสนอให้ไทยและเซเชลส์ทำความตกลง “Technical and Economic Cooperation” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและเซเชลส์ในด้านอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย

On 13 January 2010 H.E. Mr. Philippe Le Gall, Ambassador of the Republic of Seychelles to the Kingdom of Thailand (residence in Beijing) met with H.E. Mr. Rathakit Manathat to propose the draft Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Seychelles regarding the Exemption of Visa. Thailand is one of the most popular destinations for Seychellois particularly for tourism (each year more than 2,000 Seychellois visit Thailand for shopping, medical check up and specialized treatment as well as sight-seing and leisure.) Air Seychelles, the national carrier of the Republic of Seychelles is also studying the feasibility for the re-operation of the Mahé-Bangkok route. In addition, Ambassador Philippe Le Gall also proposes the possibility for Technical and Economic Cooperation between Thailand and Seychelles to further enhance bilateral cooperation in other areas.

SHARE

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ