อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ได้นำป้ายแสดงความขอบคุณมอบให้แก่ SAIC

อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ได้นำป้ายแสดงความขอบคุณมอบให้แก่ SAIC

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2553 นางสาวลีนา พงษ์พฤกษา อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ หัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง ได้นำป้ายแสดงความขอบคุณของ นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในนามของกระทรวงพาณิชย์ไทย มอบให้แก่ Miss Hou Liye อธิบดีกรมการบริหารอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแห่งชาติจีน (State Administration for Industry and Commerce: SAIC) และ Miss Li Xiao Li หัวหน้าหน่วยงานด้านการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ที่ได้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการปกป้องการละเมิดเครื่องหมายการค้าของไทย โดยเฉพาะกรณีที่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิไทยของบริษัท อุทัยโปรดิวส์ จนสามารถชนะคดีได้ในที่สุด ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือที่ดียิ่งระหว่างหน่วยงานไทยและจีนในการปกป้องเครื่องหมายการค้าของไทยในจีนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้มอบผลิตภัณฑ์สปาจากประเทศไทยให้เป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทยอีกด้วย

SHARE

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ