อัครราชทูตฯ มอบเงินค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวจีน ณ โรงเรียนมัธยมหงจื้อ

อัครราชทูตฯ มอบเงินค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวจีน ณ โรงเรียนมัธยมหงจื้อ

(จากซ้ายไปขวา : นายอิสระพันธ์ชวันกุล เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการศึกษา น.ส. เชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ

เลขานุการเอก นายวราวุธ ชูวิรัช อัครราชทูตฯ นายสง จิ่น อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหงจื้อ นางจ้าว เยี่ยนผิง

เลขานุการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำโรงเรียน นายหลี่ ยุ่นเหลียง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ )

 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 นายวราวุธ ชูวิรัช อัครราชทูต เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง มอบเงินค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนชาวจีน จำนวน 2 ทุน ประจำปีการศึกษา 2551 – 2552 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนมัธยมหงจื้อที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้แก่นักเรียนของโรงเรียน ปีละ 2 ทุน มาตั้งแต่ปี 2545

                                                                                                        นายอิสระพันธ์ ชวันกุล

                                                                                                                 เรียบเรียง

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕