อัครราชทูตฯ มอบเงินค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวจีน ณ โรงเรียนมัธยมหงจื้อ

อัครราชทูตฯ มอบเงินค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวจีน ณ โรงเรียนมัธยมหงจื้อ

(จากซ้ายไปขวา : นายอิสระพันธ์ชวันกุล เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการศึกษา น.ส. เชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ

เลขานุการเอก นายวราวุธ ชูวิรัช อัครราชทูตฯ นายสง จิ่น อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหงจื้อ นางจ้าว เยี่ยนผิง

เลขานุการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำโรงเรียน นายหลี่ ยุ่นเหลียง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ )

 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 นายวราวุธ ชูวิรัช อัครราชทูต เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง มอบเงินค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนชาวจีน จำนวน 2 ทุน ประจำปีการศึกษา 2551 – 2552 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนมัธยมหงจื้อที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้แก่นักเรียนของโรงเรียน ปีละ 2 ทุน มาตั้งแต่ปี 2545

                                                                                                        นายอิสระพันธ์ ชวันกุล

                                                                                                                 เรียบเรียง

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง