อัครราชทูต พบกับหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง และตัวแทนนักศึกษาจีน ภาควิชาภาษาไทย

อัครราชทูต พบกับหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง และตัวแทนนักศึกษาจีน ภาควิชาภาษาไทย

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 – 10.30 น.นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ อัครราชทูต พบหารือกับรองศาสตราจารย์ ดร. เกื้อพันธุ์ นาคบุปผา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง และตัวแทนนักศึกษาจีน ภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 จำนวน 6 คน โดยมีนายกิติภณ รื่นสัมฤทธิ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวมานิกา เมฆประยูรทอง เลขานุการเอก เข้าร่วมด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร. เกื้อพันธุ์ฯ นำคณะนักศึกษาชาวจีนมาเข้าพบอัครราชทูตเพื่อมอบหนังสือ จารจารึกรักแด่มาตุภูมิซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยนักศึกษาชาวจีน เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านเกิดของนักศึกษาจีน ซึ่งครอบคลุม 13 มณฑลของจีน โดยอาจารย์และนักศึกษาจีนหวังว่า หนังสือดังกล่าวจะช่วยแนะนำสถานที่และเกร็ดความรู้ต่างๆ ให้แก่คนไทยได้ดียิ่งขึ้น

อัครราชทูตกล่าวขอบคุณและชื่นชมความสามารถของนักศึกษาจีนในการถ่ายทอดผลงานเป็นภาษาไทย และกล่าวถึงความสำคัญของภาษาซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมโยงให้ประชาชนไทยและจีนมีความเข้าใจและใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น โดยปัจจุบัน มีนักศึกษาไทยในจีน จำนวน 20,000 คน ซึ่งใกล้เคียงจำนวนนักศึกษาจีนในไทย พร้อมกันนี้ อัครราชทูตกล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยในอนาคตต่อไป

อนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งมีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาเป็นประจำทุกปี และมีความร่วมมือระหว่างกันเป็นเวลานานกว่า 27 ปี

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕