อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมหงจื้อปักกิ่ง เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมหงจื้อปักกิ่ง เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

(จากซ้ายไปขวา : นายหลี่ ยุ่นเหลียง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นายสง จิ่น อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฯพณฯ รัฐกิจ มานะทัต เอกอัครราชทูตฯ น.ส. เชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ เลขานุการเอก นายอิสระพันธ์ ชวันกุล เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการศึกษา)

 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 นายสง จิ่น (Mr. Xiong Jin) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมหงจื้อ และนายหลี่ ยุ่นเหลียง (Li Yunliang) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ รัฐกิจ มานะทัต เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการ และการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตฯ แก่นักเรียนของโรงเรียน ทั้งนี้นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจีนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนปีละ 2 ทุน โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานฯ แล้วรวม 8 ราย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก่อาจารย์ใหญ่ด้วย

นายอิสระพันธ์ ชวันกุล

เรียบเรียง         

SHARE