อุปทูตฯ กล่าวเปิดงานสัมมนา “New Chapter of Thailand Investment Promotion and Medical Tourism”

อุปทูตฯ กล่าวเปิดงานสัมมนา “New Chapter of Thailand Investment Promotion and Medical Tourism”

อุปทูตฯ กล่าวเปิดงานสัมมนา

“New Chapter of Thailand Investment Promotion and Medical Tourism”

            เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ  อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “New Chapter of Thailand Investment Promotion and Medical Tourism” ภายในงาน China Beijing International Fair for Trade in Services (CIFTIS) ประจำปี 2560 ร่วมจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงาน BOI ประจำกรุงปักกิ่ง และ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำกรุงปักกิ่ง

                                

             อุปทูตฯ กล่าวว่า ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญในภาคบริการในหลายสาขา ทั้งในด้านการบริการแบบดั้งเดิม อาทิ ด้านโรงแรม ร้านอาหาร และการท่องเที่ยว และการให้บริการที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะของแรงงานขั้นสูง เช่น ด้านการเงินการธนาคาร IT รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น โดยการดำเนินธุรกิจที่ไทยและการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในหลายด้าน เช่น สถานที่ตั้ง นโยบายด้านการลงทุนที่เอื้อประโยชน์และให้สิทธิพิเศษกับนักลงทุน คนไทยมีทัศนคติที่เปิดกว้าง และประเทศไทยมีความหลากหลาย เป็นต้น

                               

             ในด้านการลงทุน นางดลพร อัชววรกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการลงทุน) เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนใน Eastern Economic Corridor (EEC) และ 10 สาขาเป้าหมายของไทย เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร และการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น

             ในด้านการท่องเที่ยว นางไต้หรง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประจำกรุงปักกิ่ง เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในไทย โดยเน้นย้ำถึงคุณภาพและความคุ้มค่าในการเดินทางไปไทยเพื่อการท่องเที่ยวและการรับบริการทางการแพทย์ในคราวเดียวกัน

                             

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕