อุปทูตฯ กล่าวเปิดในงาน BTV: Share The Beauty Wherever You Are

อุปทูตฯ กล่าวเปิดในงาน BTV: Share The Beauty Wherever You Are

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2559 เวลา 19.00น. นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ อุปทูตฯ เข้าร่วมและกล่าวเปิดในงาน BTV: Share The Beauty Wherever You Are ซึ่งเป็นรายการที่วีที่นำเสนอวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศแถบ One Belt One Road โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ BTV จะดำเนินการถ่ายทำ

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง