อุปทูตฯ กล่าวเปิดในงาน BTV: Share The Beauty Wherever You Are

อุปทูตฯ กล่าวเปิดในงาน BTV: Share The Beauty Wherever You Are

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2559 เวลา 19.00น. นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ อุปทูตฯ เข้าร่วมและกล่าวเปิดในงาน BTV: Share The Beauty Wherever You Are ซึ่งเป็นรายการที่วีที่นำเสนอวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศแถบ One Belt One Road โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ BTV จะดำเนินการถ่ายทำ

SHARE

ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง