อุปทูตฯ ณ กรุงปักกิ่ง พบปะกับอัครราชทูตใหม่ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ กรุงปักกิ่ง

อุปทูตฯ ณ กรุงปักกิ่ง พบปะกับอัครราชทูตใหม่ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ กรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 14.00-14.30 น. นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ อุปทูตฯ ได้พบหารือกับนาย P.L.E. Priatna อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ กรุงปักกิ่ง ที่เพิ่งเดินทางมารับหน้าที่ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ อุปทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นาย Priatna และแจ้งว่า มีความคุ้นเคยกับอินโดนีเซีย เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ระหว่าง ปี 2548-2550 และได้สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองที่รับผิดชอบประเทศอินโดเซีย

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่ไทยและอินโดนีเซียกำหนดจะจัดในปี 2558 เนื่องในโอกาสที่อินโดนีเซียเฉลิมฉลองการครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอินโดนีเซีย-จีน ซึ่ง อินโดนีเซียได้เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และไทยก็เฉลิมฉลองการครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน ด้วย

นอกจากนี้ อุปทูตฯ กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำกรุงปักกิ่ง มีกลไกหารือ ระหว่างเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียน ได้แก่ ASEAN Committee in Beijing (ACB) ซึ่งจัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของอัครราชทูต/รองหัวหน้าสำนักงานฯ นั้น มีกลไกการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปในลักษณะไม่เป็นประจำ ได้แก่ (1) ในกรอบประเทศอาเซียน มีการนัดหมายหารือกันในช่วงเวลาที่สะดวก อาทิ working lunch/working dinner และ (2) ในกรอบสถานเอกอัครราชทูตฯ อื่นๆ โดยรวม มีการเข้าร่วมกิจกรรมจัดโดย DHoM (Deputy Heads of Missions) ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของกลุ่มรองหัวหน้าสำนักงานของสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ รวมทั้งไทย เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำความรู้จัก และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ