อุปทูตฯ ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมงาน Amazing Thailand Road Show to China 2016

อุปทูตฯ ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมงาน Amazing Thailand Road Show to China 2016

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ อุปทูตฯ ณ กรุงปักกิ่ง ได้เข้าร่วมงาน Amazing Thailand Road Show to China 2016 จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำกรุงปักกิ่ง โดยกิจกรรม Road Show ในปีนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโรงแรมและสถานบันเทิงชั้นนำของไทยจากกว่า 60 บริษัท ได้พบกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวของจีนกว่า 200 ราย โดยนางสาวรัญจวร ทองรุต ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Road Show และนางบังอรรัตน์ ชินะประยูร ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำกรุงปักกิ่ง ได้ให้ข้อมูลด้านการตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม นอกจากนี้ นายศิริพงษ์ มังคะลี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท การบินไทย จำกัด สำนักงานกรุงปักกิ่ง ได้เข้าร่วมงานด้วย        

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕