อุปทูตฯ ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานงานวันกองทัพไทย ประจําปี 2558

อุปทูตฯ ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานงานวันกองทัพไทย ประจําปี 2558

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 18.30 – 20.30 น. นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ อุปทูตฯ ได้เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรอง ในโอกาสวันกองทัพไทยประจำปี 2558 ณ โรงแรม Grand Millennium กรุงปักกิ่ง จัดโดยพันเอกนพปฎล กุลจรรยาวิวัฒน์ ผู้ช่วยทูตทหารบกและรักษาการผู้ช่วยทูตทหาร นาวาเอกไพศาล ชะโนภาษ ผู้ช่วยทูตทหารเรือ นาวาอากาศเอกสุระ ไชโย ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ และ พันเอกเอื้อชาติ หนุนภักดี รองผู้ช่วยทูตทหารบกและรักษาการรองผู้ช่วยทูตทหาร ซึ่งวันกองทัพไทยจะตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี

 

แขกเกียรติยศฝ่ายทหารจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (People’s Liberation Army -PLA) ได้แก่ พลโท Hu Xiutang รองกรรมาธิการ วิทยาลัยป้องกันประเทศ พลตรี Zhang Jianchang รองเสนาธิการทหารเรือ พลตรี Xiao Xiaoming ผู้อำนวยการการเมือง วิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศ และพันเอกพิเศษ Liu Zhongbin รองผู้อำนวยกองเอเชีย กรมวิเทศสัมพันธ์ กระทรวงกลาโหมจีน นอกจากนี้ ยังมีผู้ช่วยทูตทหาร รองผู้ช่วยทูตทหาร ผู้ช่วยทูตเหล่าทัพ และรองผู้ช่วยทูตเหล่าทัพต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง พร้อมคู่สมรส คณะทูตานุทูตในกรุงปักกิ่ง และข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งพร้อมคู่สมรส ชาวไทย และนักธุรกิจไทยที่พำนักอยู่ในกรุงปักกิ่ง เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันกองทัพไทยกว่า 300 คน

 

ในการกล่าวเปิดงาน อุปทูตฯ ได้กล่าวถึงบทบาทของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศและรักษาสันติภาพความมั่นคงในภูมิภาค พัฒนาการความสัมพันธ์ไทย-จีน ที่มีความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน ซึ่งความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพปลดปล่อยฯ เป็นส่วนสำคัญของความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนดังกล่าว และไทยพร้อมที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทัพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในช่วงท้าย อุปทูตฯ ได้กล่าวเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสุขภาพของประธานาธิบดีจีน ตลอดจนเพื่อมิตรภาพระหว่างไทย-จีน ซึ่งปี 2558 เป็นปีครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน

 

ในการหารือกับพลโท Hu Xiutang พลโท Hu ได้ฝากกราบบังคมทูลถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวยินดีต่อแนวโน้มที่ดีของการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีน ในช่วงที่ผ่านมา โดยทั้งสองประเทศได้เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกัน อย่างรอบด้านและเป็นรูปธรรม ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและการผลักดันความสัมพันธ์ให้มีความคืบหน้า อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง อุปทูตฯ กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-จีนที่มีพลวัต มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม และมีความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ไทย-จีนจะพัฒนาด้วยดียิ่งขึ้น จากพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาแต่เดิม ในการนี้ ขอขอบคุณฝ่ายจีนที่ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงกลาโหมจีนที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารของสถานเอกอัครราชทูตฯ มาโดยตลอด ซึ่งในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ก็จะมีกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างกันอีกมาก

SHARE

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ