อุปทูตฯ ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานงานวันกองทัพไทย ประจําปี 2560

อุปทูตฯ ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานงานวันกองทัพไทย ประจําปี 2560

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 12.00 – 14.00 น. นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ อุปทูตฯ เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองในโอกาสวันกองทัพไทยประจำปี 2560 ณ โรงแรม Grand Millennium กรุงปักกิ่ง ซึ่งจัดโดยพันเอกนพปฎล กุลจรรยาวิวัฒน์ ผู้ช่วยทูตทหารบกและรักษาการผู้ช่วยทูตทหาร นาวาเอกพงศักดิ์ สมบุญ รน. ผู้ช่วยทูตทหารเรือ นาวาอากาศเอกคิดควร สดับ ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ และพันเอกศิวัตม์ รัตนอนันต์ รองผู้ช่วยทูตทหารบกและรักษาการรองผู้ช่วยทูตทหาร ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณโถงก่อนเข้าห้องจัดเลี้ยงด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจาก ผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้ วันกองทัพไทยตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี

     

แขกเกียรติยศฝ่ายทหารจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (People’s Liberation Army -PLA) ได้แก่ พลโทเผิง ป๋อ รอง ผบ.ทบ. พลเรือตรีหวัง เว่ยหมิง รองเสนาธิการ ทร. และพลอากาศตรีจาง จิ้ง ผู้ช่วยเสนาธิการ ทอ. นอกจากนี้ ยังมีผู้ช่วยทูตทหาร รองผู้ช่วยทูตทหาร ผู้ช่วยทูตเหล่าทัพ และ รองผู้ช่วยทูตเหล่าทัพต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง พร้อมคู่สมรส คณะทูตานุทูตในกรุงปักกิ่ง และข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งพร้อมคู่สมรส นักธุรกิจไทยและชาวไทยที่พำนักอยู่ ในกรุงปักกิ่งเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันกองทัพไทยกว่า 300 คน

     

     

ในช่วงกล่าวเปิดงาน อุปทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างไทย – จีนในฐานะประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยด้านการทหาร ทั้งสองประเทศได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือทวิภาคี และพหุภาคี รวมถึงการฝึกร่วม ทางทหาร Cobra Gold ประจำปี นอกจากนี้ อุปทูตฯ กล่าวว่า การสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำมาซึ่งความเสียใจอย่างสุดซึ้งของพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศและทั่วโลก พระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจของพระองค์จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติและเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกันระหว่างไทยและจีนต่อไป และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์นำมาซึ่ง ความปลาบปลื้มปิติยินดีแด่พสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น ในโอกาสนี้ อุปทูตฯ ได้กล่าวเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อสุขภาพของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ตลอดจนเพื่อมิตรภาพระหว่างไทยและจีนสืบไป

     

     

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ