อุปทูตฯ ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานเปิดซุ้มประเทศไทยและเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ‘การกุศลระหว่างประเทศ – ส่งความหวังให้กับเด็กในเขตภูเขาที่ยากไร้’

อุปทูตฯ ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานเปิดซุ้มประเทศไทยและเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ‘การกุศลระหว่างประเทศ – ส่งความหวังให้กับเด็กในเขตภูเขาที่ยากไร้’

ในวันนี้ (19 ต.ค. 2557) นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ อุปทูตฯ ณ กรุงปักกิ่ง ได้เป็นประธานเปิด ซุ้มไทย และเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมพิธีเปิดงาน ‘การกุศลระหว่างประเทศ – ส่งความหวังให้กับเด็กในเขตภูเขาที่ยากไร้’ (International Charity Sale – Bring New Hope to the Heart of Poor Kids in Mountainous Areas) ซึ่งมีนาง Qian Wei..ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเป็นประธาน โดยกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ร่วมกับ China Charity Federation ได้จัดงานดังกล่าว ณ สวนสาธารณะเฉาหยาง และมีสถานเอกอัครราชทูตและองค์การระหว่างประเทศ ที่ตั้งอยู่ ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมกว่า 70 แห่ง

ภายในซุ้มของประเทศไทย มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมของชาวจีน อาทิ ก๋วยเตี๋ยวเรือ กะเพราไก่ ไข่พะโล้ และชานมไทย และมีการจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ข้าวหอมมะลิ กระเป๋าผ้านารายา ผ้าพันคอลายผ้าขาวม้า และของประดับตกแต่ง ซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามอบให้กระทรวงการต่างประเทศจีนเพื่อร่วมสมทบทุนกับองค์กรการกุศลข้างต้น

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมกิจกรรมการกุศลระหว่างประเทศเป็นประจำทุกปีซึ่งนอกจากจะเป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลแล้วยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เผยแพร่สินค้าไทย อาหารไทย และวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวจีนและชาวต่างชาติที่เข้าร่วมงาน รวมถึงคณะผู้แทนทางการทูตและองค์การระหว่างประเทศที่ประจำอยู่ ณ กรุงปักกิ่งด้วย

SHARE