อุปทูตฯ สอท. ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมงานกฐินสามัคคีสานสัมพันธ์ไทย–จีน และพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเหมอัศวารามภายในอาณาบริเวณวัดไป๋หม่าซื่อ (วัดม้าขาว) เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน

อุปทูตฯ สอท. ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมงานกฐินสามัคคีสานสัมพันธ์ไทย–จีน และพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเหมอัศวารามภายในอาณาบริเวณวัดไป๋หม่าซื่อ (วัดม้าขาว) เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 2559 นายวศิน ธรรมวาสี อุปทูตฯ สอท. ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมงานกฐินสามัคคีสานสัมพันธ์ไทย – จีน  และพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเหมอัศวาราม ภายในอาณาบริเวณวัดไป๋หม่าซื่อ (วัดม้าขาว) เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม จากประเทศไทยเป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย พระอาจารย์จีนวิเทศภัทรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดม้าขาว และพระศรีสิทธิวิเทศ หัวหน้าคณะสงฆ์วัดเหมอัศวาราม รวมทั้งพระสงฆ์ที่จำพรรษาที่วัดเหมอัศวาราม จำนวน 7 รูป ร่วมประกอบพิธี

            นอกจากนี้ ยังมีชุมชนไทยจากเมืองต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีกว่า 70 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาไทยในกรุงปักกิ่ง เทียนจิน ซีอาน อู่ฮั่น เจิ้งโจว และผู้มีจิตศรัทธาจากประเทศไทย รวมทั้งชาวจีนที่เลื่อมใสนับถือในพุทธศาสนา

            ในช่วงบ่าย อุปทูตฯ กล่าวในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ว่า นอกจากการทำบุญทางศาสนาแล้ว การน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางของดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เราชาวไทยสามารถกระทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ได้เช่นกัน ทั้งนี้ ศีล 5 เป็นหลักพื้นฐานในการดำรงชีวิตของฆราวาส ซึ่งหากรักษาได้อย่างครบถ้วนจะช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้ปฏิบัติให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น สามารถครองตนเป็นคนดี และเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุขอีกด้วย
SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ