อุปทูต ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมงาน Road Show Beijing

อุปทูต ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมงาน Road Show Beijing

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 18:00 น. นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ อุปทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เข้าร่วมงาน Road Show Beijing ที่ รร. Beijing Wanda Sofitel Hotel ตามคำเชิญของ ททท. สำนักงานปักกิ่ง

การจัดงาน Road Show Beijing ครั้งนี้ จัดโดย ททท. และ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับจีน และแนะนำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆของจีน พร้อมให้โอกาสทั้งสองฝ่ายมาหาหุ้นส่วนร่วมมือในด้านนี้

ทั้งนี้ ททท. และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวได้นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวจากประเทศไทยจำนวน 100 หน่วยงาน เดินทางมาพบปะและเจรจาธุรกิจที่กรุงปักกิ่ง โดยเชิญผู้ประกอบการนำเที่ยวและสื่อมวลชนต่างๆ ของจีนจำนวน 300 รายมาเข้าร่วมงานนี้เช่นกัน

ระหว่างช่วงงานเลี้ยงต้อนรับ นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ ได้ถ่ายรูปกับผู้บริหารและนักธุรกิจด้านท่องเที่ยว พร้อมจับรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงานฝ่ายจีน

SHARE