อุปทูต ณ กรุงปักกิ่ง และ กสญ. ณ นครคุนหมิงเข้าร่วมงาน Guizhou Tourism Industry Development Conference ครั้งที่ 9

อุปทูต ณ กรุงปักกิ่ง และ กสญ. ณ นครคุนหมิงเข้าร่วมงาน Guizhou Tourism Industry Development Conference ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 14 – 19 สิงหาคม 2557 นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ อุปทูต ณ กรุงปักกิ่ง และนายสุชาติ เลียงแสงทอง กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้เข้าร่วมงาน Guizhou Tourism Industry Development Conference ครั้งที่ 9 และศึกษาดูงาน ณ มณฑลกุ้ยโจว ตามคำเชิญของสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกุ้ยโจว และ Guizhou Tourism Administration พร้อมนักการทูตประเทศอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย กงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ นครคุนหมิง กงสุลใหญ่สิงคโปร์ ณ นครกว่างโจว รองกงสุลใหญ่เยอรมนี ณ นครเฉิงตู และกงสุลฝ่ายพาณิชย์ฮังการี ณ นครฉงชิ่ง รวม 13 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของมณฑลกุ้ยโจวให้เป็นที่รู้จักในระดับระหว่างประเทศมากขึ้น

ในการนี้ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 9.00 น. -11.00 น. อุปทูตฯ และคณะได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Guizhou Tourism Industry Development Conference ครั้งที่ 9 ที่เมืองชิงเหยียน ซึ่งเป็นเมืองเก่าในมณฑลกุ้ยโจว โดยมีนาย Meng Qiliang รองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจวเป็นประธาน พร้อมผู้นำท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติกว่า 1,000 คน โดยงานดังกล่าว ได้มีการประกาศและมอบรางวัลทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของมณฑลกุ้ยโจวแก่ผู้มีชื่อเสียงในวงการต่าง ๆ อาทิ สื่อมวลชน ดารานักแสดง องค์การระหว่างประเทศ และภาคเอกชน จำนวน 10 คน ที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของมณฑลกุ้ยโจวด้วย

ต่อมา เวลา 11.30 น. – 12.00 น. ของวันเดียวกัน อุปทูตฯ ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนาย Meng Qiliang รองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจวและผู้นำท้องถิ่น โดยนาย Meng กล่าวต้อนรับคณะ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับศักยภาพของมณฑลกุ้ยโจวในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว และอุปทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณมณฑลกุ้ยโจวในฐานะตัวแทนคณะสำหรับการเชิญเยือนครั้งนี้ และขอบคุณ นาย Meng ที่สละเวลาอันมีค่าให้คณะเข้าพบ และให้ความรู้เกี่ยวกับมณฑลกุ้ยโจว นอกจากนี้ ได้แสดงความยินดี ผ่านนาย Meng ไปยังผู้จัดงานสัมมนา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และจัดติดต่อกันมาจนปัจจุบันเป็นครั้งที่ 9 แล้ว และมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของมณฑลกุ้ยโจว ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 30 ต่อปี เชื่อว่า การมาเยือนมณฑลกุ้ยโจวของคณะในครั้งนี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้แทนของประเทศต่าง ๆ ในการต่อยอดและขยายความร่วมมือทั้งในด้านการท่องเที่ยวและด้านอื่น ๆ ที่มีศักยภาพของมณฑลกุ้ยโจว ต่อไป ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเป็นการเสริมสร้าง คสพ. ระดับประชาชน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญใน คสพ. ระหว่างประเทศ

กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้กล่าวกับนาย Meng ว่า ตนรับผิดชอบเขตอาณาสามมณฑลทางตอนใต้ของจีน ได้แก่ มณฑลยูนนาน มณฑลหูหนาน และมณฑลกุ้ยโจว และที่ผ่านมา ได้เดินทางมาเยือนมณฑลกุ้ยโจวหลายครั้ง แต่หวังว่า จะได้มาเยือนมากกว่านี้ โดยตั้งใจจะเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลกุ้ยโจวในด้านต่าง ๆ ต่อไป

หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์กุ้ยหยางเกี่ยวกับการเยือนครั้งนี้ โดย กล่าวว่า ตนเดินทางมาเยือนครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 โดยแต่ละครั้งมีความสำคัญในแง่มุมที่แตกต่างกัน โดยการเยือนครั้งแรก มาเพื่อแนะนำตัว ในฐานะกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบมณฑลกุ้ยโจว สำหรับครั้งที่สอง มาเพื่อจัดงานเทศกาลไทย เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทย และทำให้รู้จักกับภาคส่วนต่าง ๆ ของมณฑลฯ ที่มีความร่วมมือกับประเทศไทย และสำหรับในครั้งนี้ มาเพื่อร่วมการสัมมนาด้านการท่องเที่ยวของมณฑลฯ ซึ่งได้ทำให้รู้จักศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของมณฑลฯ มากขึ้น ผู้สื่อข่าวได้ขอคำแนะนำจากกงสุลใหญ่ฯ ในการปรับปรุงการท่องเที่ยวของมณฑลฯ ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้ย้ำสามประการ ได้แก่ (1) การบริการ (services) (2) คุณภาพของการบริการ (quality of services) และ (3) ความสะอาด (cleanliness)

ในระหว่างการเยือนครั้งนี้ อุปทูตฯ และกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเทศกาลอาหารไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม Hyatt Regency Guiyang ซึ่งเป็นโรงแรมที่พักของคณะในนครกุ้ยหยาง ระหว่างวันที่ 10 – 28 สิงหาคม 2557 โดยเป็นความร่วมมือกับโรงแรม Grand Hyatt ที่กรุงเทพฯ ที่ได้ส่งคณะผู้ประกอบอาหารมาประกอบอาหารไทย ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน และแสดงศิลปะการสลักผลไม้ โดยกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงได้สอบถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทยที่ถูกปากคนจีน ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาหารได้แจ้งว่า เพียงช่วง 2-3 วันแรก ก็ได้รับความนิยมจากแขกของโรงแรม และชาวนครกุ้ยหยางเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะผัดไทย และขนมไทย ซึ่งหมดในเวลาอันรวดเร็ว

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ