อุปทูต ฯ ณ กรุงปักกิ่ง รับรางวัลจากหนังสือพิมพ์ Global Times ในนามประเทศไทยในฐานะประเทศท่องเที่ยวยอดนิยม

อุปทูต ฯ ณ กรุงปักกิ่ง รับรางวัลจากหนังสือพิมพ์ Global Times ในนามประเทศไทยในฐานะประเทศท่องเที่ยวยอดนิยม

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ อุปทูตฯ ร่วมงาน Global Times Billboard Award Ceremony จัดโดยหนังสือพิมพ์ Global Times ที่โรงแรม Regent กรุงปักกิ่ง ในการนี้ อุปทูตฯ รับมอบรางวัลในนามประเทศไทย ในฐานะประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมประจำปีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน (Annual Chinese Tourists Most Satisfying Overseas Travel Destination) ด้วย

ในโอกาสดังกล่าว อุปทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้จัดงาน และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลในนามของประเทศไทยและคนไทย ทั้งนี้ ขอขอบคุณเพื่อนชาวจีนที่ให้ความมั่นใจกับประเทศไทย โดยไทยจะพัฒนาคุณภาพของ ภาคท่องเที่ยว เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนไทยมากขึ้น ในปี 2557 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 24.7 ล้านคน เยือนไทย โดยจำนวนดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวจีนถึง 4.1 ล้านคน ซึ่งถือเป็นชาติที่มาท่องเที่ยวในไทยมากที่สุด

อุปทูตฯ กล่าวต่อไปว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนไทย เพื่อสัมผัสกับความประทับใจ ทั้งอาหารไทย วัดวาอารามที่งดงาม หาดทรายขาวสะอาด สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ รวมทั้งแหล่งจับจ่าย ซื้อของ ที่สำคัญ ไทยมีวัฒนธรรมประเพณีที่ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะการดูแลเอาใจใส่ และรอยยิ้มของคนไทย ซึ่งเป็นแรงดึงดูดให้แขกต่างชาติกลับมาเยือนไทยตลอดมา ในปี 2558 รัฐบาลไทยจึงได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทย หรือ “Discover Thai-ness” แนะนำแหล่งท่องเที่ยวห้ามพลาด 12 จังหวัด โดยเน้นถึงมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่เป็นเอกลักษณ์

ท้ายที่สุด อุปทูตฯ กล่าวว่า ปีนี้ เป็นปีครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ซึ่งไทย จะจัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อฉลองโอกาสพิเศษดังกล่าว จึงขอเชิญชวนชาวจีนเดินทางไปสัมผัสกับประเทศไทยด้วยตนเอง

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของ China Dream and the World Summit Forum 2014 ซึ่งหนังสือพิมพ์ Global Times จัดต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 โดยการประกาศรางวัล Global Times Billboard Awards ประกอบด้วยรางวัลสำหรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยรางวัลสำหรับต่างประเทศ ได้แก่ รางวัลประเทศท่องเที่ยวยอดนิยม และรางวัลประเทศที่เป็นแหล่งลงทุนยอดนิยม เป็นต้น โดยไทยได้รับรางวัลประเภทแรก และมีเอกอัครราชทูตมัลดีฟส์ประจำจีนมารับรางวัล ในนามมัลดีฟส์ด้วย สำหรับประเภทแหล่งลงทุนยอดนิยม มีที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำจีน มารับรางวัลในนามของสิงคโปร์

 

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ