อุปทูต ฯ ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมการหารือทวิภาคีระหว่างรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 กับ รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน

อุปทูต ฯ ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมการหารือทวิภาคีระหว่างรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 กับ รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ อุปทูต ฯ ณ กรุงปักกิ่ง ได้เข้าร่วมการหารือทวิภาคีระหว่างนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 กับนางเหยียน จุนฉี รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน ที่มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง ในโอกาสการเยือนจีนตามคำเชิญ ของ Chinese Academy of Sciences (CAS)

ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ไทย – จีนที่แนบแน่น รอบด้าน และเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเห็นพ้องที่จะเพิ่มความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศและภายหลังการหารือ อุปทูต ฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่มหาศาลาประชาชน ซึ่ง CAS เป็นเจ้าภาพด้วย

SHARE