อุปทูต ฯ ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและกล่าวในพิธีเปิดงาน โครงการ Asia Youth Leaders Programme ณ นครเทียนจิน

อุปทูต ฯ ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและกล่าวในพิธีเปิดงาน โครงการ Asia Youth Leaders Programme ณ นครเทียนจิน

              

              เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ อุปทูต ฯ ณ กรุงปักกิ่ง ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและกล่าวในพิธีเปิดงานโครงการ Asia Youth Leaders Programme ตามคำเชิญของนาย Motoo Tomomura เลขาธิการ AEON 1% Club Foundation โดยมีนาย Yin Hailin รองนายกเทศมนตรีนครเทียนจินเป็นประธาน และมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนามเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ก่อนเข้าร่วมงาน เลขาธิการ AEON 1% Club Foundation ได้นำคณะทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกเทศมนตรีนครเทียนจิน ซึ่งอุปทูตฯ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวแสดงความเสียใจกรณีอุบัติเหตุในเขตอุตสาหกรรมท่าเรือปินไห่ นครเทียนจิน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558

              โครงการ Asia Youth Leaders Programme เป็นหนึ่งในโครงการของ AEON 1% Club Foundation จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2553 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในประเทศเอเชียในด้านภูมิความรู้ และทักษะการเป็นผู้นำ โดยเน้นประเด็นสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีเยาวชน/นักศึกษาจากจีน ไทย เวียดนาม ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และมาเลเซียร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในปี 2556 และ 2557 AEON 1% Club Foundation ได้จัดโครงการฯ ที่กรุงจาการ์ตา ในหัวข้อ “Waste Management” และกรุงฮานอย ในหัวข้อ “Air Pollution” ตามลำดับ สำหรับปี 2558 ได้จัดกิจกรรมหัวข้อ “Waste Management for a More Beautiful Tianjin” ที่นครเทียนจิน โดยมีนักศึกษาจากทั้ง 6 ประเทศข้างต้นเข้าร่วมด้วย จำนวนกว่า 120 คน ในส่วนของไทย รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ผู้ประสานงานโครงการ ฯ ได้นำนักเรียนระดับมัธยมและนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการด้วย 16 คน ซึ่งอุปทูตฯ ได้แจ้งเตือนให้ระมัดระวังด้านความปลอดภัย ตลอดจนมอบหมายเลขโทรศัพท์ hotline ของสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับกรณีฉุกเฉินและต้องการความช่วยเหลือ

              ในช่วงพิธีเปิด อุปทูต ฯ ได้กล่าวชื่นชม AEON 1% Club Foundation ที่มีวิสัยทัศน์และเป็น แกนนำด้าน CSR ของภูมิภาค ในการจัดโครงการต่าง ๆ ที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมวัฒนธรรมและสังคมของภูมิภาค รวมทั้งโครงการ Asia Youth Leaders Program ที่ให้ความสำคัญและตระหนักถึงศักยภาพของเยาวชน โครงการนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคนรุ่มใหม่ ที่มีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ถูกทาง และหวังว่า จะขยายให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ด้วย ในส่วนของไทย ก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผ่าน AEON Thailand Foundation ทั้งนี้ ไทยจะคงมีส่วนร่วมในโครงการของ AEON ร่วมทั้งโครงการ Asia Youth Leaders Programme ต่อไป

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ