ฯพณฯนายรัฐกิจ มานะทัต นำทีมประเทศไทย เยี่ยมชมวัดศักดิ์สิทธิ์แห่งนครเทียนจิน

ฯพณฯนายรัฐกิจ มานะทัต นำทีมประเทศไทย เยี่ยมชมวัดศักดิ์สิทธิ์แห่งนครเทียนจิน

 • เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 คณะทีมประเทศไทยประจำ สอท ณ กรุงปักกิ่ง นำโดย ฯพณฯ นายรัฐกิจ มานะทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง  ได้ไปเยี่ยมชมวัดอวี้ฝอฉานซือ  และวัดกว้าเจี่ยฉานซือ ตามคำเชิญของหลวงพ่อซือ เหยียนหลง เจ้าอาวาสวัดกว้าเจี่ยฉานซือ

  วัดอวี้ฝอฉานซือ  เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ มีบริเวณรวม 400 หมู่ โดยจะมีกำหนดเปิด             วันที่ 23 พ.ค. 2553 เพื่อเป็นสถานที่เผยแพร่พุทธศาสนา และวัฒนธรรมในนครเทียนจินร่วมไปถึงมณฑลใกล้เคียง

  หลังจากนั้นคณะ ฯ ได้ไปเยี่ยมชมวัดกว้าเจี่ยฉานซือซึ่งอยู่ในบริเวณตัวเมืองเทียนจิน และได้มีหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ ณ นครเทียนจิน และ สอท ณ กรุงปักกิ่ง รวมทั้งความเป็นไปได้ ในการสร้างวัดไทยแห่งแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่นครเทียนจิน   เพื่อเผยแพร่พุทธศานาและเป็นศูนย์รวมของประชาชนในปักกิ่ง นครเทียนจิน และมณฑลใกล้เคียง

   

                                                                                         นางสาวอารีวัลย์  บุญอากาศ

                                                                                                              เรียบเรียง

 • SHARE

  ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง