ฯพณฯ นายรัฐกิจ มานะทัต เข้าพบ นายหู เจิ้งเยว่ เพื่อมอบพระราชสาส์นและสารแสดงความเสียใจรวม 4 ฉบับ

ฯพณฯ นายรัฐกิจ มานะทัต เข้าพบ นายหู เจิ้งเยว่ เพื่อมอบพระราชสาส์นและสารแสดงความเสียใจรวม 4 ฉบับ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ฯพณฯ นายรัฐกิจ มานะทัต เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนได้พบกับนายหู เจิ้งเยว่ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ที่กระทรวงการต่างประเทศจีน เพื่อเชิญข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระทัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และข้อความลายพระหัตถ์แสดงความเสียพระทัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถึงนายหู จิ่นเทา ประธานาธิบดีจีนในกรณีเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่มณฑลชิงไห่
พร้อมกันนี้ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ยังได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยมอบสารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนในกรณีเดียวกันตามลำดับด้วย
นอกจากนี้ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ยังได้มอบหนังสือแสดงความจำนงที่รัฐบาลไทยจะมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับรัฐบาลจีน เพื่อใช้ในการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยด้วย ตามที่คณะรัฐมนตรีของไทยได้มีมติเห็นชอบแล้ว
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้กล่าวกับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตว่า รัฐบาลจีนขอแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงขอขอบคุณรัฐบาลและประชาชนชาวไทยที่มีความห่วงใยในเหตุพิบัติภัยที่ประชาชนชาวจีนประสบในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังรู้สึกซาบซึ้งยิ่งนักที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 100,000 หยวน สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปด้วย รัฐบาลจีนจะนำเงินพระราชทานและเงินช่วยเหลือของรัฐบาลไทยไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ประสบภัยมากที่สุด

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ