เทศกาลอาหารไทยที่โรงแรม Westin Beijing Financial Street

เทศกาลอาหารไทยที่โรงแรม Westin Beijing Financial Street

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 19.15 น. เอกอัครราชทูตเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา และภริยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารไทย (Thai Food Festival) ซึ่งโรงแรม Westin Beijing Financial Street ได้จัดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์อาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวาน ผลไม้ และวัฒนธรรมไทย
เทศกาลไทยดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณห้องอาหาร Senses ชั้น 1 ของโรงแรม ระหว่างวันที่ 9-17 พฤษภาคม 2554 โดยได้เชิญแม่ครัวและพ่อครัวไทยจากโรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit มารังสรรค์ความอร่อยแบบไทยแท้ให้กับแขกของโรงแรมได้สัมผัส โดยภายในพิธีเปิด นอกจากเอกอัครราชทูตจะกล่าวสุนทรพจน์อวยพรให้การจัดงานประสบความสำเร็จแล้ว ยังได้จัดให้มีการแสดงทางวัฒนธรรมของไทยเป็นพิเศษด้วย
งานดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และได้รับการตอบรับจากแขกของโรงแรม ทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก และจะขยายไปจัดที่โรงแรม Westin Tianjin จนถึงปลายเดือนพฤษภาคมด้วย

SHARE