เทศกาลไทยในมองโกเลีย ประจำปี 2562 “Thailand Summer Paradise”

เทศกาลไทยในมองโกเลีย ประจำปี 2562 “Thailand Summer Paradise”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 ก.ค. 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดงานเทศกาลไทย ณ จตุรัส Sukhbaatar ใจกลางกรุงอูลานบาตอร์ ภายใต้หัวข้อ “Thailand Summer Paradise ซึ่งป็นการจัดงานเทศกาลไทยครั้งแรกในมองโกเลียเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – มองโกเลีย โดยมีนาย Damdin Tsogtbaatar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลียกล่าวต้อนรับ และนายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูตประจำมองโกเลีย ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 800 คน ประกอบด้วย คณะทูต หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของมองโกเลีย สื่อมวลชน ชาวมองโกเลียและชาวต่างชาติในมองโกเลีย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – มองโกเลีย ควบคู่กับการส่งเสริมความนิยมไทยผ่านกิจกรรมและการแสดง ได้แก่ การออกซุ้มอาหารไทยและอาหารมองโกเลีย การแสดงทางวัฒนธรรมของไทยและมองโกเลีย การแสดงศิลปะมวยไทยโดยชมรมมวยไทยในกรุงอูลานบาตอร์ การแสดงนิทรรศการภาพถ่ายการท่องเที่ยวไทย การแต่งชุดไทย การละเล่นของไทยและการตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยชิงของรางวัล การสาธิตการแกะสลักผักผลไม้ และการทำตุงล้านนา นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำภาคนักธุรกิจไทยที่ลงทุนในมองโกเลียมาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และเป็นการแสวงหาโอกาสทางการค้าให้กับธุรกิจของไทยที่สนใจจะลงทุนในมองโกเลียอีกด้วย

การจัดงานในครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานและบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-มองโกเลีย ทั้งในระดับรัฐและระดับประชาชนในการเพิ่มพูนความนิยมไทย เผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสนับสนุนสินค้าและบริการของไทยในตลาดมองโกเลีย

                                       
 
 
 
 
 

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ