เรียงความที่ได้รับรางวัล “การประกวดเขียนเรียงความ และ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยปี 2564 ” ณ กรุงปักกิ่ง

เรียงความที่ได้รับรางวัล “การประกวดเขียนเรียงความ และ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยปี 2564 ” ณ กรุงปักกิ่ง

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เปิดรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดเขียนเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระหว่างวันที่ 10 – 30 กันยายน 2564 นั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณนักศึกษาและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมและสนับสนุนโครงการดังกล่าวรวมทั้งสิน 171 คน จากมหาวิทยาลัย 33 แห่งในจีน ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาและประกาศนียบัตร ดังนี้

ระดับปริญญาโท-เอก

หัวข้อเรียงความ “ความร่วมมือไทย-จีน ยุคหลังโควิด-19”

รางวัลเรียงความ
รางวัลที่ 1เฉิน หงเฟิง (陈洪锋) Peking University
รางวัลที่ 2หวัง หยู่ตัน (王语丹) Guangxi University for Nationalities
รางวัลที่ 3เซี่ย ตั้นหยู่ (谢淡钰) Guangxi University for Nationalities
รางวัลชมเชยเซี่ย หรุย (谢蕊) Yunnan Minzu University
รางวัลชมเชยหลี่ ตงเซิง (李东生) Beijing Foreign Studies University
รางวัลชมเชยเซิน เฟิงรุ่ย (申丰瑞) Guangxi University for Nationalities
รางวัลชมเชยหลิว ถิงหาน (刘亭含) Beijing Foreign Studies University
รางวัลชมเชยจาง นี (张妮) Yunnan Normal University
รางวัลชมเชยยู่ หาญจาง (玉罕章) Yunnan Normal University
รางวัลชมเชยจง หยวนชุ่ย (钟元翠) Yunnan Minzu University
รางวัลชมเชยหลี่ ฉ่ายลี่ (李彩丽) Yunnan Minzu University
รางวัลชมเชยหลิว ซือหยู (刘思雨) Beijing Foreign Studies University
รางวัลชมเชยรุ่ย เจียว (瑞娇) Beijing Foreign Studies University
รางวัลชมเชยหยวน หยวน (元元) Beijing Foreign Studies University
รางวัลชมเชยหวง ฉีเส้า (黄奇少) Guangxi University for Nationalities
รางวัลชมเชยหาน จื่อ (韩子) Beijing Foreign Studies University

ระดับปริญญาตรี

หัวข้อเรียงความ “บทบาทของฉันในการส่งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-จีน”

รางวัลเรียงความ
รางวัลที่ 1อ๋าว ซือหยี (敖思怡) Shanghai International Studies University
รางวัลที่ 2จี๋ ซูซิน (吉舒歆) Xi’an International Studies University
รางวัลที่ 3หลี่ เสี่ยง (李想) Beijing Foreign Studies University
รางวัลชมเชยหวง ฉงเสีย (黄琼霞) Yunnan Minzu University
รางวัลชมเชยหลี่ อ้ายซาน (李艾珊) Guangdong University of Foreign Studies
รางวัลชมเชยจาง กั๋วซิน (张国馨) Chengdu University
รางวัลชมเชยเฉิน ยีเหว่ย (陈一苇) Beijing Foreign Studies University
รางวัลชมเชยหลัว หาว (罗豪) Shanghai International Studies University
รางวัลชมเชยเหว่ย เสี่ยวเม่ย (韦小媚) Hainan Tropical Ocean University
รางวัลชมเชยซ่าน่าหมิงตั่ว•เฉินนั่ว (萨纳明朵•陈诺) Beijing Foreign Studies University
รางวัลชมเชยโจว เสวี่ยหง (邹雪红) Wuzhou University
รางวัลชมเชยหลี่ ซีเหยียน (李溪岩) Beijing Foreign Studies University
รางวัลชมเชยเจิ้ง เมิ่งฉี (郑梦琦) Beijing Foreign Studies University
รางวัลชมเชยเกา เหวินอี้ (皋闻翊) Beijing Foreign Studies University
รางวัลชมเชยหนง หย่งเชี่ยน (侬永倩) Dali University
รางวัลชมเชยเหมิง หลิน (蒙琳) Honghe University
รางวัลชมเชยหยาง จิ้ง (杨婧) Xi’an International Studies University
รางวัลชมเชยลู่ พ่านหนิง (路盼宁) Xi’an International Studies University
รางวัลชมเชยเกา หย่งเวย (高咏薇) Beijing Foreign Studies University
รางวัลชมเชยไช่ หลินหยู๋ (蔡林瑜) Beijing Foreign Studies University
รางวัลชมเชยจาง รุ่นเหอ (张润禾) Beijing Foreign Studies University

ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดเขียนเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปี 2564

SHARE