เลขาธิการศูนย์อาเซียน – จีน ณ กรุงปักกิ่ง ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เลขาธิการศูนย์อาเซียน – จีน ณ กรุงปักกิ่ง ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

             เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2559 H.E. Ms. Yang Xiuping เลขาธิการศูนย์อาเซียน – จีน ณ กรุงปักกิ่ง ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ทั้งนี้ ศูนย์อาเซียน – จีน ประกาศลดธงครึ่งเสาเพื่อถวายความอาลัยฯ ระหว่างวันที่ 15-17 ต.ค. 2559SHARE