เลขาธิการ APSCO เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

เลขาธิการ APSCO เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2557 นาย Celal Unver เลขาธิการ สำนักงานเลขาธิการองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ APSCO ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

SHARE

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔