เลขาธิการ APSCO เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

เลขาธิการ APSCO เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2557 นาย Celal Unver เลขาธิการ สำนักงานเลขาธิการองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ APSCO ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ