เลขาธิการ APSCO เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

เลขาธิการ APSCO เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2557 นาย Celal Unver เลขาธิการ สำนักงานเลขาธิการองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ APSCO ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕