เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่กรุงปักกิ่ง

เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่กรุงปักกิ่ง

ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
(เลขที่ 40 ถนนกวางหวา เขตฉาวหยาง โทร. 010-6532-1749)

หากท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้ง ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ 010-6566-1149

SHARE

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจไทยชุดแรกเข้าสู่สำนักงานของสมาคมฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓