เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่กรุงปักกิ่ง

เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่กรุงปักกิ่ง

ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
(เลขที่ 40 ถนนกวางหวา เขตฉาวหยาง โทร. 010-6532-1749)

หากท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้ง ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ 010-6566-1149

SHARE

ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจไทยชุดแรกเข้าสู่สำนักงานของสมาคมฯ