เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่กรุงปักกิ่ง

เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่กรุงปักกิ่ง

ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
(เลขที่ 40 ถนนกวางหวา เขตฉาวหยาง โทร. 010-6532-1749)

หากท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้ง ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ 010-6566-1149

SHARE