เสนาธิการทหารเรือและคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

เสนาธิการทหารเรือและคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

      เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. พลเรือเอกเถกิงศักดิ์ วังแก้ว เสนาธิการทหารเรือ และคณะรวม 7 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และได้เดินทางไปชมกิจการของบริษัท Norinco ในกรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2554

SHARE

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจไทยชุดแรกเข้าสู่สำนักงานของสมาคมฯ