เอกอัครราชทูตกล่าวถึงภารกิจสถานทูตฯ ปี’54 ผ่านสถานีซี อาร์ ไอ

เอกอัครราชทูตกล่าวถึงภารกิจสถานทูตฯ ปี’54 ผ่านสถานีซี อาร์ ไอ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวจากสถานีซี อาร์ ไอ ภาคภาษาไทยได้เดินทางมายังทำเนียบเอกอัครราชทูตเพื่อสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตเกี่ยวกับภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำปักกิ่งในปี พ.ศ. 2554 และขอให้เอกอัครราชทูตกล่าวคำอวยพรเนื่องในวันปีใหม่กับผู้ฟังซีอาร์ไอ

นโยบายของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำปักกิ่งในปี 2554 ได้แก่ การกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกบริบทระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย ไม่ว่าจะในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน หรือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การศึกษา การสื่อสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทั้งในระดับผู้นำและระดับประชาชน ดัชนีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของความร่วมมือในทุกด้านจะต้องเพิ่มขึ้น โดยเอกอัครราชทูตยังเน้นด้วยว่า สถานเอกอัครราชทูตจะทำงานอย่างหนักเพื่อธำรงไว้ซึ่งประโยชน์ของประเทศไทย และเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ