เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมงานวันลอยกระทงและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมงานวันลอยกระทงและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556

      เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น. นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันลอยกระทงและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ Purple Jade Club House ซึ่งสมาคมนักเรียนไทยในกรุงปักกิ่ง และหอการค้าไทยในจีนร่วมกันจัดขึ้น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้กล่าวเชิญชวนนักเรียนไทยรวมถึงชาวไทยที่อาศัยอยู่ในจีนเข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสถาน เอกอัครราชทูตฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 20.00 น. ณ โรงแรม JW Marriott Beijing รวมถึงงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 6 ซึ่ง ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จทรงร่วมแสดงดนตรีในงานดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2556 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยชิงหัว

      ภายในงานนอกจากนักเรียนไทยแล้ว ยังมีนักเรียนต่างชาติ ชาวจีน และชาวต่างประเทศ เดินทางมาร่วมงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงและวันพ่อแห่งชาติกันอย่างคึกคัก พร้อมทั้งมีการแสดงและการออกร้านมากมาย ซึ่งสร้างความสนใจและประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน อาทิ การประกวดนางนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การขับร้องเพลง พระราชนิพนธ์ ซึ่งต่างได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมาก และสำหรับการประกวดนางนพมาศ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดด้วย

      หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว เอกอัครราชทูตฯ ได้นำแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงานร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 86 พรรษา และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชาอย่างพร้อมเพียง

      ก่อนเดินทางกลับ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เยี่ยมชมซุ้มอาหารไทยต่างๆ ที่นักเรียนไทยร่วมกันออกร้านและได้พูดคุยสอบถามเรื่องต่างๆ และตอบคำถามเกี่ยวกับเมืองจีนแก่นักเรียนไทยอย่างทั่วถึง

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง