เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดงานสังสรรค์นักเรียนไทยและอาเซียนในกรุงปักกิ่ง

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดงานสังสรรค์นักเรียนไทยและอาเซียนในกรุงปักกิ่ง

โดยที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-จีน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 นาย วิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงมีดำริว่า ควรจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กับนักเรียนไทย จีนและอาเซียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในกรุงปักกิ่ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความใกล้ชิดและความเข้าใจระหว่างเยาวชนไทย จีนและอาเซียน อันจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนต่อไปในอนาคต
ดังนั้น ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 เอกอัครราชทูตฯ จึงได้เปิดทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ให้กับนักเรียนไทยกว่า 150 คน และนักเรียนไทย และอาเซียนอีก 30 คน มาพบปะพูดคุยและแนะนำการดำเนินชีวิตและศึกษาในประเทศจีน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อควรระวัง รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ หลังจากนั้น เป็นช่วงงานเลี้ยงสังสรรค์ มีวงดนตรีสดและการร้องคาราโอเกะ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดอาหารไทยเลี้ยงนักเรียนไทย และนักเรียนอาเซียนแบบเต็มอิ่มและเอร็ดอร่อยโดยถ้วนหน้า

SHARE

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔