เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำนาย ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำนาย ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2556 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายปลอดประสพ สุรัสวดี และคณะที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้แทนสำนักงานทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

รองนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 14 – 21 เมษายน 2556 ตามคำเชิญของกระทรวงพาณิชย์จีน เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำของฝ่ายจีน โดยได้เยือนกรุงปักกิ่ง เพื่อหารือกับผู้นำรัฐบาลจีนที่ดูแลด้านการชลประทาน เยือนเมือง อู่ฮั่น เพื่อเยี่ยมชมโครงการชลประทานขนาดใหญ่ อาทิ เขตแก้มลิง และระบบการควบคุมระดับน้ำในแม่น้ำแยงซีเกียง และเยือนนครกว่างโจว เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองของนครกว่างโจว ซึ่งได้รับการออกแบบให้สามารถรับมือกับภาวะน้ำท่วมใหญ่ที่จะเกิดขึ้น 1 ครั้งใน ทุก ๆ 100 ปีได้

SHARE

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔