เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจีน ระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤษภาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเจรจาหารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและจีน

SHARE

ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง