เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นคณะรองเลขาธิการ ก.พ. และผู้ว่าราชการจังหวัด 16 จังหวัด

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นคณะรองเลขาธิการ ก.พ. และผู้ว่าราชการจังหวัด 16 จังหวัด

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นเพื่อเป็นเกียรติ แก่คณะสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นำโดยนายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ. ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ในระหว่างรับประทานอาหารเย็น คณะได้หารือและสอบถามเอกอัครราชทูตฯ ในประเด็นความสัมพันธ์ไทย-จีน อย่างกว้างขวาง ทั้งที่เกี่ยวกับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งความรวมมือทวิภาคีอื่น ๆ ที่สำคัญ

คณะดังกล่าวประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ รวม 25 คน อาทิ อธิบดีกรมประมง และกรมธุรกิจพลังงาน อีกทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ อีก 16 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศจีน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ

SHARE

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔